İlham Veren Hikayeler

Sultanbeyli - Kariyer Merkezi

Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, UNHCR ve Mülteciler Derneği’nin ortaklaşa oluşturmuş olduğu Kariyer Merkezi “İstihdam”, “Kariyer” ve “Girişimcilik” başlıklarında hizmet sağlamakta olup “Herkes için Kariyer” vizyonunu benimseyerek çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. İstihdam faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar aşağıdaki gibidir:

·         Danışmanlık

·         Yönlendirme

·         İşe Giriş

·         İş İlanı

·         İş Ağına Firma Ekleme

·         Saha Ziyaretleri

·         Toplu İş Görüşmeleri

·         Sosyal Girişimcilik Bilgilendirme Kariyer Programları

·         Mentörlük Programları

·         Sosyal Beceri Eğitimleri

·         Mesleki Eğitimler

·         Kariyer Koçluğu

·         Girişimcilik Eğitimleri

·         Girişimcilik Programları

·         İnovasyon Merkezi

·         Uygulama Merkezi (HEMDEM Kooperatifi)

·         Kuluçka Merkezi

·         Teşvik Programları

·         Çalışma İzni Danışmanlığı

·         Ruhsatlandırma Danışmanlığı

İstihdam programı kapsamında ev sahibi toplum yerel halka ve mültecilere yönelik yürütülen faaliyetlerde danışmanlık verilmesi ve yönlendirme sağlanması yoluyla işe girişler sağlanmıştır. Verilen danışmanlık hizmetleri, çalışma hayatını, CV hazırlama yöntemlerini, iş arama yollarını ve mülakat tekniklerini konu almış ve bu hizmetler sayesinde iş arama süreçleri de kolaylaştırılmaktadır. Yapılan yönlendirmeler, iş arayanların sahibi oldukları beceri ve yetenekleri doğrultusunda işverenlerle buluşturulmasına kapı aralamakta ve bu sayede işe girişleri mümkün kılmaktadır. İstihdamı sağlanan yerel halk ve mülteciler, geçim kaynağı elde ederek yaşamlarını sürdürme imkânı elde etmektedirler. Kariyer hizmetleri kapsamında yerel halka ve mülteci danışanlara mentörlük sağlanmakta; onlara sosyal beceri eğitimleri, kariyer koçluğu ve mesleki eğitimler verilmekte ve böylece bu kişilere kariyer planlama noktasında destek olunarak çalışma hayatında güçlenmeleri sağlanmaktadır. Öte yandan, Kariyer Merkezi’nin sunduğu çalışma izni danışmanlığı sayesinde kayıt dışı istihdam azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda özellikle ruhsatlandırma konusunda danışmanlık verilmekte olup kendi iş yerlerini açmak isteyen danışanlara girişimcilik eğitimleri sunularak iş yeri sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Girişimcilik programı kapsamında kadınlara girişimcilik eğitimleri verilmiş; bu eğitimleri müteakip uygulama merkezlerindeki deneme çalışmaları yapılmış ve en nihayet Sultanbeyli Belediyesi, UNHCR ve Mülteciler Derneği’nin destekleri ile HEMDEM kadın kooperatifi kurulmuştur. Sosyal kooperatif modeli olan HEMDEM kooperatifi, Sultanbeyli’de yaşayan yerel halk ve mülteci kadınların hem ekonomik anlamda hem de sosyal açılardan güçlenmelerini hedeflemiştir. Bu program, yerel halk ve mültecilerin bir araya gelmelerini sağlayarak sosyal uyum odağında olumlu yönde etkili sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

Kariyer Merkezi, önümüzdeki dönemde bir yandan ruhsatlandırma konusunda danışmanlık vererek işyerlerinin kayıt altına alınmasını sağlarken diğer yandan işveren ağındaki firma sayısını artırmayı, hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı ve savunuculuk çalışmalarını genel olarak genişletmeyi amaç edinerek çalışmalarına devam edecektir.

Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Müdürlüğü; Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında UNHCR, Sultanbeyli Belediyesi, Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ILO, Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ile çalışmaktadır. 

Uygulayıcı


İl İlçe

/


Süre


Amaç


Kullanilan Kaynaklar


Partnerler


Temel Aktiviteler


Zorluklar


Sonuçlar


Sonraki Adımlar