İlham Veren Hikayeler

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÖRNEK ALINACAK GÖÇ VE MÜLTECİ ÇALIŞMALARI

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde mültecilerin ve sığınmacıların sosyal uyumundan, eğitimlerinden ve istihdamlarından sorumlu, koordinasyonu sağlayan ve bu alanda aktif görev alan birim Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı olarak Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğüdür.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde; mültecilerin insan onuruna yakışacak şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak ve sosyal uyumlarını güçlendirmek amacıyla, Aile ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü, Gündüz Bakım Evleri Şube Müdürlüğü, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü gibi birçok birim, şehirdeki kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları, Uluslararası Kurumlar, Meslek Odaları ve Baro koordineli ve planlı bir şekilde çalışıyor.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Bürokratları tarafından “Adana Göçmen Yardımaşma Koordinasyon ve Kaynaştırma Derneği” isimli bir sivil toplum kuruluşu oluşturuldu. Yine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı kontrolünde “TULPAR” isimli bir sosyal yardım gönüllüleri grubu kuruldu. Kent Konseyi Göç ve Mülteci Meclisi de şube müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte kültür, eğitim ve geçim kaynakları alanında tam bir sosyal uyum sağlamak için, büyük bir koordinasyon çalışması ile ciddi sorumluluklar yükleniyor. Mülteci ve yerel topluluğa sunulan; film gösterimleri, eğitim hizmetleri, düzenlenen geziler gibi faaliyetler ile belediye bünyesinde sosyal uyum gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlına Bağlı olarak Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) işbirliği ile Seyhan’da, mülteciler ve sığınmacılar için koordineli, etkili ve ölçülebilir hizmet teminini geliştirmek ve sosyal uyumu desteklemek amacıyla “Adana Büyükşehir Belediyesi Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi” kuruldu. Ayrıca, Yüreğir ilçesinde de Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) işbirliğinde oluşturulan “Göçmen Eğitim Merkezi” bulunmakta. Seyhan İlçesinde kayıtlı bulunan yaklaşık 100.000 mülteci ve sığınmacıya, açılan merkezde danışmanlık ve sosyal destekler sağlanırken, Yüreğir ilçesinde açılan merkezde kayıtlı yaklaşık 70.000 mülteci ve sığınmacıya eğitim, kreş, psikososyal destek ve barınma hizmetleri veriliyor.

Mülteci yoğunluğunun yüksek olduğu Adana Büyükşehir Belediyesi’nde bunların dışında birçok proje daha yürütülüyor. Alman Kalkınma Bakanlığı (GIZ) tarafından finanse edilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) koordinasyonunda ve yerelde uygulayıcı kurum olan belediyemiz ile “Göç ve Mülteci Meclisinin Kapasite Artırımı ile Yerel Seviyede Sosyal Uyum Geliştirme” projesi uygulanıyor.

Türkiye’deki, koruma statüsünde olanlar da dahil, uluslararası göçmenlerin emek piyasasına entegrasyonunu teşvik etmeye yönelik programlar oluşturup uygulayarak bölgesel düzeyde kurumsal kapasiteyi ve işbirliğini arttırmak amacıyla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İsviçre Göç İdaresi, ICMPD ile “Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Politikalarının Uygulanmasına Destek Projesi (SIDEM)” projesi ile mülteci ve yerel halktan danışanlara, temel vatandaşlık, bilgisayar dersleri ile danışmanlık hizmeti veriliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile “Türkiye’de Suriyeli olmayan Mülteciler ve Sığınmacılar için İnsana Yakışır İş Olanaklarının Teşvik Edilmesi Projesi” kapsamında oluşturulan eğitim merkezinde bir dil sınıfı, bir meslek atölyesi bir kreş oluşturuldu. Bu kurslarda katılımcılara dil eğitimleri ve farklı alanlarda meslek eğitimleri veriliyor.

SGDD-ASAM ve Adana Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde mülteci ve sığınmacılara yönelik “Psiko-sosyal Destek Merkezi” açıldı. Merkezde şu ana kadar 500 kişiye danışmanlık hizmeti verildi.