İlham Veren Hikayeler

Şişli - Açık Ev

Şişli Belediyesi, Açık Ev çalışmasını İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SKL) ve Marmara Belediyeler Birliği iş birliğinde 2021 yılında hayata geçirmiştir. Açık Ev göçmen, mülteci ve sığınma kapsamında olan kişilerle belediye birimleri, dernekler, mahalle inisiyatifler ve sosyal girişimlerin toplanma ve etkinlik düzenleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş çok işlevli salondur. Sosyal ve kültürel fayda gözetilen bu çalışma ile farklı kültürlerden toplulukların bir arada yaşamı deneyimleyebilecekleri bir alan oluşturulması amaç edinilmektedir. Açık Ev ile Şişli Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve ilçe paydaşları ile birlikte düşünmek ve sosyal uyumda sürdürülebilirliği sağlamak için ortak mekânlar yaratmanın önemli olduğunu vurgulamaktadır.    

Uygulayıcı


İl İlçe

/


Süre


Amaç


Kullanilan Kaynaklar


Partnerler


Temel Aktiviteler


Zorluklar


Sonuçlar


Sonraki Adımlar