İyi Uygulama Nedir?

İyi Uygulama Nedir?

İyi Uygulama Nedir? *

Koordinasyon Platformu, mülteciler için uzun vadeli çözümler bulmak ve mültecileri desteklemek için girişimler tasarlayan ve uygulayan belediyelerin sunduğu iyi uygulamaları derlemektedir.

İyi bir uygulama nelerden oluşur?

Aşağıdaki kriterler, paylaşılacak iyi uygulama örneklerinin belirlenmesinde belediyelere ve ilgili paydaşlara rehberlik etmesi için paylaşılmıştır.

İyi bir uygulama; 

•Küresel Mülteci Mutabakatı’nın hedeflerine ulaşılmasını desteklemeli veya kolaylaştırmalıdır.

•Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı’nda belirtilen hedeflere ulaşılmasında yerel yönetimlerin önemini yaygınlaştırmaya yardımcı olmalıdır.

•Belirlenen ihtiyaçlara yanıt vermeli ve mülteciler ve ev sahibi toplum için somut faydalar sağlamalıdır.

•Mülteciler ve ev sahibi toplum da dahil olmak üzere diğer paydaşlarla ortaklık içinde geliştirilmeli ve/veya uygulanmalıdır.

•Cinsiyet, yaş, engellilik ve diğer çeşitlilik hususlarını dikkate almalıdır.

•Mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yaşamlarında bir arada yaşamın önemini vurgulamalı ve olumlu bir fark yaratmalıdır.

•Uyarlanma, tekrarlanma ve/veya ölçeği genişletme potansiyeline sahip olmalıdır.

•Kaynakların etkin ve verimli kullanımını en üst düzeye çıkarmak için kaynaklara ulaşım fırsatlarını vurgulamalıdır.

•Gelecekteki Belediye Koordinasyon Platformu Toplantılarında örnek teşkil etmeli ve diğer belediyelere ilham vermelidir.

* Bu sayfa Küresel Mülteci Mutabakatının web sitesindeki İyi Uygulamalar kısmından esinlenerek hazırlanmıştır.