İlham Veren Hikayeler

Şişli - Sosyal Mutfak Projesi

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Mutfak Projesini Temmuz 2020 – Haziran 2022 tarihleri arasında Gesellschaft für Internatioale Zusammenarbeit (GIZ) iş birliğinde yürütmüştür.

Şişli’deki ihtiyaç sahiplerini hedef alan bu proje kapsamında güvenilir ve temiz sıcak yemek temini, aşçılık alanında eğitimler organize edilmesi, istihdam alanlarının açılması şeklinde üç ana alanda çalışmalar yürütülmüştür. Proje kapsamında istihdam edilmesi mümkün olmuş mültecilere çalışma izni alınarak bu bireylerin hak ve hizmetlerden yararlanmalarının önündeki engeller kaldırılmış; mülteciler böylece sosyo-ekonomik anlamda desteklenmiştir. Bu bağlamdaki olumlu katkılardan bir diğeri, Suriyeli mültecilerin ev sahibi toplum ile bir arada istihdam edilmesi yoluyla birlikte çalışma pratiğinin geliştirilmesi ve sosyal uyumun pekiştirilmesidir. Öte yandan sunulan destek sayesinde istihdam olanağı bulmuş mültecilerin bir kısmı, projenin sona erdiği tarihten sonra çalışmaya belediye personeli statüsü ile devam etmiştir ve bu sayede mültecilerin çalışma hayatında sürekliliğin temin edilmesine katkıda bulunulmuştur.

Proje Haziran 2022’de son bulmuş olsa da Şişli Belediyesi aşevi hizmetine devam etmekte olup Şişli ilçesi sınırları içerisinde ikamet eden, doğal ve/veya doğal olmayan afet sonucu temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere ve/veya yaşlı, hasta ve engelli olduğu tespit edilen bireylere Sıcak Yemek Hizmeti sunmaya devam etmektedir.  

Uygulayıcı

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü


İl İlçe

Istanbul / Sisli


Süre

Temmuz 2020 – Haziran 2022


Amaç


Kullanilan Kaynaklar


Partnerler


Temel Aktiviteler


Zorluklar


Sonuçlar


Sonraki Adımlar