İlham Veren Hikayeler

Küçükçekmece - Göçmen ve Mülteci Koordinasyon Merkezi

Küçükçekmece Belediyesi, QUDRA2 ve GIZ iş birliğinde Göçmen ve Mülteci Koordinasyon Merkezini Aralık 2021’de ilçelerine kazandırmıştır. Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar aşağıdaki gibidir:

·         Psikososyal Destek

·         Türkçe Kursları ve Konuşma Kulübü

·         Mutfak Atölyesi

·         Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Bilgilendirme Oturumları

·         Kamu Çalışanları Farkındalık Seminerleri

·         Akran Zorbalığı Seminerleri

Mülteci ve göçmenlere sunulan psiko-sosyal hizmetler ile bu kişilerin öz farkındalıklarının artırılması, yaşadıkları sorunlarla baş edebilme mekanizmalarının güçlendirilmesi ve iyilik haline erişilebilmesi veya bu halin korunması amaç edinilmektedir.

Düzenlenen Türkçe kursları ile mültecilerin önünde yükselen dil bariyerlerinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Mutfak atölyeleri ile bir yandan topluluklar arası diyalog artırılmakta öte yandan bir arada yaşam ilkelerinin benimsenmesi süreci pekiştirilmektedir.

Bilgilendirme ve yönlendirme seminerleri, hak ve hizmetlere erişimin önünde yükselen engellerin kaldırılmasını amaç güderek düzenlenmektedir. Bu kapsamda, çocuk hakları ve kadın hakları hakkında bilgilendirme oturumları yapılarak kişilerin hakları, haklarına ulaşma yolları ile bu süreçte karşılaştıkları engellere dair çözüm yolları hakkında eğitimler verilmektedir. 

Uygulayıcı


İl İlçe

/


Süre


Amaç


Kullanilan Kaynaklar


Partnerler


Temel Aktiviteler


Zorluklar


Sonuçlar


Sonraki Adımlar