İlham Veren Hikayeler

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN; KATILIMCI, ERİŞİLEBİLİR VE YENİLİKÇİ HİZMET ANLAYIŞI

İstanbul İli’nin batı yakasında yer alan Küçükçekmece ilçesi, Marmara Bölgesi’nde Çatalca-Kocaeli bölümü Çatalca yarımadası üzerinde yer alan bir konuma sahiptir.

Küçükçekmece Belediyesi adalet ve eşitlik ilkelerini temel alan, doğal ve kültürel zenginlikleri koruyan, sosyal belediyeciliğe dayalı, katılımcı, erişilebilir ve yenilikçi hizmetler sunarak halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflerken göç ve mülteci çalışmaları ile de belediyecilikte örnek teşkil etmektedir. Küçükçekmece ilçesi 770.317 nüfusu içerisinde yaklaşık 43.500 mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır.

Küçükçekmece Belediyesinde mültecilere yönelik çalışmalar Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü, hibe ve fon kaynakları üzerinden geliştirilen projelerle mültecilere yönelik pek çok proje yürütmektedir. Bununla birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı işbirliğinde yürütülen Sosyal Koruma Projesi kapsamında açılan Sosyal Koruma Masası, ilgili sosyal çalışmacı ve personelleriyle alana destek veren çalışmalar yürütmektedir. Küçükçekmece Belediyesi Zahide Nine Semt Konağı’nda yer alan bu yapı içerisinde mülteci ve ev sahibi topluluğa yönelik hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlanmaktadır. Alanında uzman tercüman, avukat ve psikologlar aracılığıyla toplumsal hayatın her alanında karşılaştıkları sorunlara yönelik destek verilmekte ve gerekli durumlarda ilgili kuruluşlara yönlendirmeler yapılmaktadır.

Küçükçekmece Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, hibe ve fon kaynakları üzerinden gerçekleştirdiği projeler ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ekseninde sosyal uyumu güçlendirmeye yönelik projeler gerçekleştirmektedir. Bu anlamda ilçede mülteci ve sığınmacıların sayısına bağlı olarak son 5 yıl içerisinde dil eğitimi, geçim kaynaklarının artırılması, istihdam, çocuk ve anne gelişimini içeren farkındalık seminerleri, toplumsal kaynaşmaya yönelik ortak etkinlikleri içeren projeler gerçekleştirilmiştir.

Küçükçekmece Belediyesi sığınmacı ve göçmenler üzerinde yürütülen çalışmalarda İstanbul Belediyeleri içerisinde yüksek deneyim ve proje tecrübesine sahip bir ilçe belediyesidir. Bilgisayar kullanım bilgisinin artırılması, okur yazarlık ve dil becerisini geliştirmeye yönelik eğitimler, çocuklara yönelik toplumsal kaynaşma ve savaş sonrası travmaları gidermeye yönelik uyum projeleri, psikolojik rehabilitasyon ve hukuki destek çalışmaları, girişimcilik eğitimleri, geçim kaynakları ve istihdamın artırılmasına yönelik uluslar arası projeler, barınma ve eşya yardımı desteği ve bedelsiz iş yeri ruhsatlandırmaya yönelik geliştirilen projeler bulunmaktadır.

Küçükçekmece Belediyesi’nde mültecilerin uyumu ile ilgili yapılan çalışma ve tespitlerde dil eğitimi ve geçim kaynaklarının artırılması konularının en önemli başlıkları oluşturmakta olduğu görülmüştür. Özellikle Türkiye’de doğan çocukların dil öğrenmekte daha başarılı olduğu tespit edilirken iş gücü potansiyeli bulunan yetişkinlerin ve özellikle kadınların dil öğreniminde istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Kültürel ve sosyal uyuma yönelik çalışmaların artırılması bahsedilen sorunların önceliklendirilmesiyle birlikte gündeme alınması planlanmaktadır.

Küçükçekmece Belediyesi; 2020-2024 Stratejik Planlama sürecinde GZFT- SWOT analizleri kapsamında iç dış paydaş çalışmalarında mültecilere yönelik başlıklar ön plana çıkmış, bu kapsamda özel bir kaynak aktarımı yapmaksızın özellikle hibe-fon kaynaklarından yararlanmak suretiyle mültecilere yönelik yapılan çalışmalara devam edilmesi planlanmıştır. Bu çalışmalar içerisinde sosyal uyum ve geçim kaynaklarının artırılması konuları da bulunmaktadır.