İlham Veren Hikayeler

Esenyurt'ta Toplum Temelli Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlendirilmesi

Esenyurt BelediyesiToplum Temelli Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlendirilmesi projesini Save the Children Türkiye Ülke Ofisi ortaklığı ile Temmuz 2020’de hayata geçirmiştir. Proje kapsamındaki temel faaliyetler aşağıdaki gibidir:

·         Bireysel Koruma ve Vaka Yönetimi ile İhtiyaç Sahiplerinin Belirlenmesi ve Desteklenmesi

·         Yapılandırılmış Psikososyal Destek Programları

·         Çocuklar için 'Arkadaşlarımı Destekliyorum' Oturumları

·         Çocuk ve Genç Dayanıklılık Oturumları

·         Yetişkinler için 'Şiddetsiz Ebeveynlik' Oturumları Bilgilendirme Masası ve Yardım Hattı

·         Servis Haritalandırması ve İlgili Hizmetlere Yönlendirme

·         Bilgilendirme ve Farkındalığı Artırma

·         Oturumları Çocuk/Genç/Yetişkin Kulüp Faaliyetleri

·         Topluluk Katılımı ile Proje Geliştirme İnisiyatifleri

·         Çok Paydaşlı Koruma Koordinasyon Toplantıları

·         Koruma İzleme Raporlaması

·         Kapasite Geliştirme Eğitimleri İnsani Yardım Alanında Koçluk ve Mentörlük Faaliyetleri

·         Topluluk Erişim Stratejesi Oluşturma Mülteci Koruma Alanında Savunculuk Strateji Geliştirme

Bu proje ile Esenyurt Belediyesi’nin mültecilere hizmet verme kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiş olup öngörülen etkinlikler, insani yardım ilkeleri çerçevesinde ve kalite standartları kapsamında yürütülmeye devam etmektedir. Gerçekleştirilen etkinlikler ile belediyelerin göç ve göç yönetimi konusunda görevli ve sorumlu olduğu bilincinin güçlendirilmesi temel hedeflerden birisi olup bu amaçla ilintili oldukça olumlu geri dönüşler almaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarıyla bir servis haritası oluşturulmuştur ve bu sayede iki ayda bir ilgili dernek, vakıf ve servis sağlayıcılarla iş birliği yapılmaktadır. Ayrıca bu proje ile ulusal ve uluslararası alanda Esenyurt’ta yaşanan göç sorununun kamuoyuna doğru aktarılarak sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yürütülmesi sağlanmıştır. 

Uygulayıcı


İl İlçe

/


Süre


Amaç


Kullanilan Kaynaklar


Partnerler


Temel Aktiviteler


Zorluklar


Sonuçlar


Sonraki Adımlar