HABERLER

İstanbul Deklarasyonu üye belediyelerin onayına sunuldu.

Söz konusu deklarasyon, Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın (“Küresel Mülteci Mutabakatı”) özüne uygun şekilde kabul edilmiş olup, toplumun tamamını içeren yaklaşım uyarınca, uzun süreli kalıcı çözümlere ulaşılmasında yerel paydaşların önemini vurgulamaktadır. İstanbul Deklarasyonu, Küresel Mülteci Mutabakatı ile Küresel Göç Mutabakatı’nın yanında ilgili uluslararası ve ulusal yasal çerçevelere de uygunluk göstermektedir ve yerel dinamiklere, kapasitelere ve ihtiyaçlara dayalı olarak yerel öncelikleri yansıtmaktadır. Deklarasyon, İstanbul’daki ve Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin mültecileri destekleme ve kimseyi geride bırakmama konularındaki bağlığını ve çalışmalarını yansıtmaktadır.

Söz konusu belge ve deklarasyon formu icin Lütfen Tıklayınız.