HABERLER

CMI İstihdam Ve Girişimcilik Webinarı

Akdeniz Entegrasyon Merkezi (CMI) ve Dünya Bankası Grubu tarafından, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Yoksullara Yardım için Danışma Grubu (CGAP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu - GIZ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA), UN-Habitat ve Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR) işbirliğinde, Ürdün'de gerçekleştirilmesi planlanan "4. Yıllık Ev Sahibi Belediyeler Öğrenim Ağı Çalıştayı’na" hazırlık amaçlı düzenlenen "Ev Sahibi Topluluklarda Özel Sektör Katılımı Webinar Serisi’nin" 27 Mayıs 2020 tarihinde 1. oturumu, 17 Haziran 2020 tarihinde 2. oturumu, 8 Temmuz 2020 tarihinde ise 3. oturumu gerçekleştirilmiştir.

Akdeniz Ev Sahibi Belediyeler Öğrenme Ağı'nın (HMLN), “Ev Sahibi Toplumlarda İş, Girişimcilik ve Özel Sektör Katılımı: COVID-19 Krizine Adapte Olmak Bölüm 1” ve “Yerli Toplum ve Mülteciler için İstihdam ve Girişimciliğin Desteklenmesi: Ev Sahibi Yerel Yönetimler Açısından COVID-19 Krizinin Getirdiği Yeni Zorluklar - Bölüm 2” , “Özel Sektör Katılımı: Güçlükler, Eylemler ve HMLN Üyelerinin Görüşleri – Bölüm 3” konularıyla gerçekleştirilen online eğitim serisi, yerel toplum ve zorla yerinden edilmiş topluluklar için iş ve girişimcilik fırsatları yaratmak üzere özel sektör odaklı çözümlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Yerel makamların özel sektörü desteklemek ve özel sektör ile ortaklık yapmak için ne tür çalışmalar yapabileceğinin ele alındığı 3 oturuma, Sosyal Koruma Masamızın bulunduğu Sultangazi Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. Öztürkmen konuşmasında; WALD ve UNHCR işbirliği ile yürütülen Sosyal Koruma Projesi ve Sultangazi Sosyal Koruma Masası hakkında bilgiler verirken, tüm göç alan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde en önemli sorunlardan birinin mültecilerin kayıtdışı çalışma koşulları olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, bu çalışma modelinin hem mültecilerin ekonomik ve sosyal hakları için bir tehdit unsuru olduğunu, hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından başka bir tehdit unsuru oluşturduğunu belirtmiştir.

Eğitim serisi, Covid-19 krizine ve kriz sonrasındaki iyileşmeye yönelik yürütülen çalışmalarda ve daha iyi bir yerel ekonomik ortam sağlamada ev sahibi yerel yönetimlerin oynadıkları kilit rolü inceliyor.

Toplantılarda katılımcılar, COVID-19 sürecinde, yerel ihtiyaçların ve müdahalelerin neler olduğu yönünde paylaşımlarda bulunmuştur. Yerinden edilmiş ve savunmasız kişilerin ve mültecilerin refahının sağlanması konusunda yerel yönetimler tarafından istihdamın ve finansal içermenin sağlanması yönünde atılabilecek adımlar tartışılmış ve toplantılar, istişare ve soru-cevap bölümleri ile tamamlanmıştır.

Detaylı bilgi: https://www.cmimarseille.org/tr/highlights/webiner-serisi-webiner-1-yerel-halk-ve-m%C3%BClteciler-i%C3%A7in-istihdam-ve-giri%C5%9Fimcili%C4%9Fin