HABERLER

BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (UNSDCF) 2021-2025 Hedefleri Webinarı

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), 12 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) iş birliğinde düzenlenen “BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (UNSDCF) 2021-2025 Hedefleri Webinarı”na katılım sağlamıştır. Covid-19 Pandemisi önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen konferansa; kamu kurumları, uluslararası kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü temsil eden 300'den fazla kişi katılım sağladı. Konferans, BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ve T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdürü Emin Sadık Aydın’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

 

BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, toplantının amacının “Türkiye’de BM Kalkınma Sisteminin kilit paydaşlarına UNSDCF süreci, zaman çerçevesi, kapsamı, önerilen öncelikleri ve müteakip aşamaları hakkında bilgi paylaşılması” olarak açıklamıştır. Açılış konuşmalarında “Türkiye’nin, 1992 yılında Rio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı'ndan sonrasında sürdürülebilir kalkınma kavramını gündemine aldığı, sonraki yıllarda bu kavramı Kalkınma Planlarına ve birçok politika belgesine yansıttığı, Eylül 2015’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (2030 Agenda for Sustainable Development)”, Türkiye’nin de dahil olduğu 193 ülkenin imzasıyla kabul edildiği” ifadelerine yer verilmiştir.

 

BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi (UNSDCF) 2021-2025 hedefleri 4 stratejik amaç başlığında değerlendirilmiştir.

Ø Kapsayıcı ve Adil Sosyal Gelişim

Ø Rekabetçi Üretim, Üretkenlik ve Herkes İçin İnsana Yakışır İş

Ø İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Çevre ve Yaşanabilir Kentler

Ø İyi yönetişim ve Yargı Hizmetlerinin Kalitesi

 

Bu stratejik amaçlar doğrultusunda Türkiye 2025 yılına kadar; başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm insanların kaliteli hizmete erişimi, yabancılar ve uluslararası koruma kanunu kapsamındaki kişilerin öz yeterliliği, kamu kurumları ve özel sektörün iş birliğinde daha kapsayıcı sürdürülebilir endüstriyel ve tarımsal kalkınma ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla tüm aktörlerin iklim eylem planlarını hazırlaması son olarak sivil toplumunda katılımıyla yönetişim sistemlerinin kalitesinin yükseltilmesi konularına öncelikle tanınmıştır.