Amaç

Amaç

Koordinasyon Platformu mültecilerin sosyal uyum süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi noktasında yerel yönetimlerin tamamlayıcı bir rol üstlendiğine dikkat çekmekte ve mültecilerin insan onuruna yaraşan bir şekilde ülkemizde bulunmaları için yerel yönetimler aracılığıyla ulusal ve yerel mevzuatlar dahilinde stratejiler geliştirilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Koordinasyon Platformu aracılığıyla mülteciler alanında faaliyet gösteren belediyelerin imkanlarının ve kapasitelerinin tecrübe paylaşımı ve alternatif finansal kaynakların oluşturulması gibi vasıtalarla desteklenmesi amaçlanmaktadır

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki mültecilerin hak ve hizmetlerden yararlanmaları, mültecilerin geçim kaynaklarına erişimleri ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için geliştirilen strateji ve politikalar ile bu doğrultuda yapılan çalışmalara imkânlar dâhilinde destek vermektir.

 

Uzun vadede platformun hedefi; Sürdürülebilir çözümler üretilmesi için, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mültecilerin desteklenmesi alanında önemli rol oynayan tüm kuruluşların geniş katılım ve işbirliği ile çalışmanın değeri çerçevesinde kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin koordinasyon içerisinde çalışmalarının verimli sonuçlar doğurmasını sağlamaktır.