Çalışmalarımız

III. MÜLTECİLER ALANINDA BELEDİYELER ARASI KOORDİNASYON VE UYUM TOPLANTISI 6 KASIM 2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

III. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon ve Uyum Toplantısı 6 Kasım 2019 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi (WALD) işbirliği ile 2017 yılından bu yana il bazında düzenli ve yıllık belediyeler arası koordinasyon toplantıları düzenlemektedir. Bahsi edilen koordinasyon toplantıları, 2018 yılında Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu olarak resmiyete kavuşmuştur. Türkiye Belediyeler Birliği ve Marmara Bölgesi'nde 20’den fazla belediyenin imzalamış olduğu bir deklarasyon ile çalışmaların çerçevesi belirlenmiştir.

2017 ve 2018 yıllarında yapılan çalışmaları takiben, III. Mülteciler Alanında Belediyeler Arası Koordinasyon Platformu toplantısının 3.sü, 6 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Mültecilerle Güçlenen Kentler başlığıyla gerçekleştirilen toplantının amacı, mülteci durumunun yarattığı olumlu etkiler ve getirdiği zorlukların yerel boyutuna dikkat çekmek ve belediyelerin bu alanda yaptığı çalışmaların sürdürülebilirliğini artırmanın yollarını aramaktır.

UNHCR Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli’nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Garelli; "Küresel Mutabakatın ruhuna uygun olarak bugünkü toplantıda belediyeler, uzmanlar, kamu & uluslararası kurumlar ile bir araya gelerek belediyelerin mültecilerle olan ilişkilerini desteklemenin ve sürdürmenin yollarını konuşacağız." diye konuştu. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise açılış konuşmasında mültecilerin ve ev sahibi topluluğun entegrasyonlarının sağlanması, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, göç politikaları, faaliyetleri ve hizmetleri konusunda ortak hareket edilmesinin teşvik edilmesi amacıyla, yerel yönetimlerde “Göç Birimlerinin” ya da “Göç ve Uyum İhtisas Komisyonlarının” oluşturulması da süreç yönetimi açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

Panellerde, mülteciler alanında belediyeler nezdinde yürütülen çalışmaların kurumsallaşması, mültecilerin anlamlı katılım mekanizmalarının bir parçası olması, 5 yıllık strateji planlarına mültecilere verilecek desteklerin dahil edilmesi ve uzun vadeli kurumsallaşma adımlarının nasıl atılabileceği panelistler tarafından değerlendirildi. Panellerin ardından; programın etkileşim bölümünde, kaynaklar, faaliyetler ve iş birliği alanları konusunda bir diyalog ortamı oluşturmak amacıyla belediye temsilcileri, kalkınma kuruluşları, donör kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.